Onze diensten

We streven naar gezonde prestaties van al uw werknemers (specialistische begeleiding) en naar snelle werkhervatting van werknemers die reeds verzuimen (specialistische behandelingen).

Specialistische begeleiding

De Gezonde Zaak beweegt mensen van verzuim naar vitaliteit. Ook uw organisatie kan alleen optimaal presteren met toegewijde, gemotiveerde medewerkers. Werknemers die fit in hun hoofd en lichaam zijn. En met hart en ziel werken. Dat zijn werknemers die de juiste ‘fit’ hebben met zichzelf, hun collega’s en klanten.

Voor sommige werknemers geldt dat ze al een poos niet lekker in hun vel zitten. Dat deden ze eerst wel maar nu hebben ze al langere tijd last van futloosheid, stress en vermoeidheidsklachten. Ze verzuimen geregeld maar zijn niet langdurig uitgevallen. Deze mensen hebben een duwtje in de goede richting nodig om weer zelfstandig verder te kunnen. Net als een computer moeten ze eigenlijk worden gereset om weer goed te kunnen functioneren, met als basis een gezonde leefstijl, met meer energie zodat ze weer lekker aan het werk kunnen.

Veerkracht
Een belangrijke uitgangspunt bij specialistische begeleiding is veerkracht. Veerkracht is het vermogen om terug te veren na tegenslag. Dat betekent gebruik maken van talenten, krachten en bronnen die ieder mens in zich heeft. Ons multidisciplinaire begeleidingsteam heeft een reset programma ontwikkeld: een innovatief programma, gebaseerd op veerkracht.

Meer weten over specialistische begeleiding?

 

Specialistische behandelingen
Heeft uw werknemer chronische pijnklachten, chronische vermoeidheidsklachten, fibromyalgie, angstklachten of depressieve klachten, lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)? Zit uw werknemer daardoor al lange tijd thuis?

Wij kunnen uw medewerker helpen anders te leren kijken naar zijn klachten en beperkingen. We kunnen hem leren anders om te gaan met zijn klachten. Zodat hij de gevolgen van de klachten kan beheersen. En daardoor weer kan functioneren in zijn werk en privésituatie.

 

De multidisciplinaire behandelprogramma's van De Gezonde Zaak werken als volgt:

  • Zoeken naar en belichten van de factoren die het herstel van uw werknemer belemmeren.
  • Het leren van nieuwe fysieke, mentale en sociale vaardigheden aan uw werknemer.
  • Individuele sessies en groepstrainingen als onderdeel van de behandelmethode.
  • Aandacht voor het werk en de werkhervatting; u wordt als werkgever uitgenodigd voor de evaluatiesessies.
  • Ondersteuning door middel van E-health modules waar thuis mee gewerkt kan worden.
  • Een half jaar nazorg, ter bestendiging van de bereikte werkhervatting.


Het resultaat is dat uw werknemer binnen afzienbare tijd, uiterlijk binnen 4  maanden na de start van het traject, weer met plezier aan het werk is!

En wij kunnen u garanderen dat er direct gestart kan worden met de behandeling: wij hebben geen wachtlijsten!

Meer weten over specialistische behandelingen?


 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.