Onze visie

De missie van De Gezonde Zaak is dat zij mensen beweegt, behandelt en begeleidt naar een leven vol energie. Met als motto ‘werken is gezond’. Werken aan je gezondheid en werken aan je herstel is het werk waar De Gezonde Zaak voor staat.

De kern bij De Gezonde Zaak is bewegen. De Gezonde Zaak beweegt mensen rondom gezond en heeft aandacht voor de mens en coacht hem op alle vlakken:

 • Lichaam:
  De Gezonde Zaak beweegt mensen van inactief naar actief (lichaam)
 • Hoofd:
  De Gezonde Zaak beweegt mensen van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam
 • Hart:
  De Gezonde Zaak beweegt mensen van afwezig naar inzetbaar
 • Ziel:
  De Gezonde Zaak beweegt mensen van doelloos naar zinvol

Kortom, De Gezonde Zaak beweegt mensen naar meer energie en veerkracht.


Visie
Onze aanpak komt voort uit een heldere visie op gezondheid. Wij zien gezondheid als een continuüm waarin fysieke, mentale (cognitieve/persoonlijke), sociale en spirituele (zingeving en inspiratie) factoren steeds inspelen op onze gezondheidsbeleving, ons geluk en het dagelijkse functioneren. Onze visie is gebaseerd op het gedachtegoed van Pur Sang.

Hierin gaan wij uit van de vier perspectieven (lichaam, hoofd, hart en ziel), die continu in beweging zijn, maar voor een positieve gezondheidsbeleving met elkaar in balans dienen te zijn. U ziet in onderstaande afbeelding dat de perspectieven hoofd, hart, lichaam en ziel eenvoudig gelinkt kunnen worden aan de fysieke, mentale, sociale en spirituele gezondheidsfactoren.
Meer informatie over dit gedachtegoed www.pursangenpartners.nl.

Wanneer dit continuüm verstoord raakt, doen mensen een beroep op hulpverleners, onder meer in de veelal monodisciplinair en ‘mono-organisch’ georganiseerde medische sector. Bij mensen met chronische klachten (langer durend dan 12 weken), waarvan de ernst of de aanwezigheid door de medische wereld niet voldoende verklaard kunnen worden of waarbij behandeling in de eerste lijn niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, blijkt dat aan de oorzaak en het in stand houden van de klachten meerdere van de genoemde factoren ten grondslag liggen.
Een multidisciplinaire aanpak, gericht op het hanteerbaar maken van díe factoren die het herstel van het functioneren belemmeren, is hierbij geïndiceerd.

 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.