Onze aanpak


De Gezonde Zaak volgt de multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden voor de stoornissen die wij behandelen. Daarom werken wij altijd multidisciplinair, met aandacht voor fysieke, mentale, sociale en spirituele aspecten. We kijken voorbij de klachten en ervaringen naar de mens.

We geloven in werk en inspanning als belangrijk middel om te komen tot het herstel van functioneren.  Daarbij ligt in al onze trajecten de nadruk op de mentale kant. Bewustwording is de sleutel tot gedragsverandering en duurzaam resultaat. We brengen mensen in beweging. Letterlijk en figuurlijk. We bewegen mensen van verzuim naar vitaliteit.


Snel en efficiënt
De Gezonde Zaak biedt snelle hulp. 48 uur na aanmelding van uw patiënt, nemen onze professionals contact op met uw cliënt. Het traject is gestart!

  1. Kennismakingsgesprek
  2. Een multidisciplinair diagnostisch onderzoek met uitgebreide rapportage
  3. Directe start van het traject
  4. Werkhervatting na 6 weken opgestart; maximaal haalbare werkhervatting binnen 5 maanden.
  5. Nazorgtraject van 6 maanden

 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.