U bent verwijzer


De Gezonde Zaak is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met somatoforme stoornissen, angststoornissen en stemmingsstoornissen, om weer te functioneren in werk en privé. We behandelen de mensen vanuit de Gespecialiseerde GGZ (kortdurend ambulant), of vanuit de poliklinische revalidatie. In onze behandeling kijken we voorbij klachten en oorzaken, maar kijken naar de gevolgen van de klachten op de gehele persoon. En we richten ons  op werk, bewustwording en gezond gedrag. Door een intensief traject met een multidisciplinair team leren mensen in korte tijd anders om te gaan met hun klachten en deze beheersbaar te maken, zodat men weer regie ervaart over zijn eigen gezondheid, leven en geluk.. Met als resultaat een duurzame gedragsverandering, waardoor men weer geniet, beter presteert of simpelweg weer deel kan nemen aan het leven.
 

Specialistisch behandelcentrum
U bent als bedrijfsarts vaak de verwijzer die een (verzuimende) medewerker doorstuurt naar een specialistisch behandelcentrum. Ook huisartsen en medische specialisten weten De Gezonde Zaak te vinden wanneer het gaat om gespecialiseerde zorg voor patiënten.

De zorg die wij geven is altijd tweedelijns. We hebben geen wachtlijsten dus uw cliënt kan heel snel starten met een hersteltraject. In 25 jaar tijd hebben we veel mensen helpen herstellen. Uit onderzoek is gebleken dat 90% van onze cliënten het beoogde doel behaald heeft.

 

 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.