Veranderen van gewoonten

Het veranderen van je gewoontes is erg lastig.

Leefstijl bestaat uit gewoontes. Onvoldoende bewegen, minder gezond eten, stress of te weinig slaap zijn allemaal ongezonde gewoontes. Het is dus zaak om onze gewoontes juist op deze gebieden te veranderen. Hoe doen we dit en wat is de meest succesvolle aanpak?

Sinds enkele jaren weten we dat de hersenen plastisch zijn. Recent neurologisch onderzoek heeft aangetoond dat het brein zich gedurende de levensduur ontwikkelt en aanpast. Iedereen heeft bij de geboorte een vrijwel identiek brein, maar gedurende het leven past het brein en haar ontwikkeling zich aan op basis van het leven en de ervaringen. Dit noemen we ‘neuroplasticiteit’.

Neuroplasticiteit leert ons dat we nieuw gedrag en nieuwe gewoonten kunnen inprogrammeren door herhaling (The Plastic Human Brain Cortex 2005). Dit onderzoek toonde aan dat al binnen 5 dagen krachtige nieuwe verbindingen tussen de hersencellen worden gevormd bij herhaling van nieuw gedrag. Het betrof hier een oefening op de piano. Opvallend is dat met alleen oefenen in gedachten, mentale training, de veranderingen in de hersen bijna even sterk zijn als bij fysieke training. Voor een blijvende sterke verbinding is het belangrijk dat het nieuwe gedrag blijft bestaan. Dus dat de nieuwe gewoonten niet tijdelijk veranderen, maar blijvend!
 

Na de reset
Na de reset ben je er dus nog niet. Het is belangrijk om de nieuwe gewoonten te blijven volhouden. Het blijkt dat het gemiddeld 66 dagen duurt voordat nieuw gedrag een automatisme is geworden. Pas dan hoef je er niet meer bij na te denken, zoals bijvoorbeeld met tandenpoetsen. Uit onderzoek blijkt dat het aanpassen van de voeding makkelijker is (veranderen van bestaande gewoonten) dan het starten met sportief bewegen (voor de meeste mensen het ontwikkelen van nieuwe gewoonten). Na het reset programma krijg je een persoonlijk leefstijlplan met het MOVESMART concept als basis, zodat gezond eten, voldoende bewegen en een juiste balans onderdeel worden van je dagelijks leven.

 

Hoe doen wij dat in de praktijk?

 

Lees meer over het onderwerp "Reset"

 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.