Resultaten

Onze aanpak werkt! Dat bewijzen onderstaande feiten.

Net als alle andere GGZ-instellingen in Nederland leveren wij maandelijks bij stichting benchmark GGZ cijfers aan van uitgevoerde effectmetingen (voor-/nametingen) onder onze cliënten, uitgevoerd met de vragenlijst BSI. De zogenaamde ‘delta T’ (maat voor het totale behandeleffect) ligt bij ons duidelijk hoger dan bij ‘de benchmark’.

Vanuit de interne audits ten behoeve van het HKZ-kwaliteitskeurmerk blijkt dat 90% van alle cliënten zijn of haar hoofddoelstelling van de behandeling bereikt. Vaak is dat volledige werkhervatting.

Samen met een grote opdrachtgever hebben we alle verwijzingen uit de afgelopen 3 jaar nader bestudeerd.

  • Het klachtenniveau (op de Brief Symptom Inventory) van de deelnemers daalde van een niveau van ‘zeer hoog psychisch dan wel lichamelijk disfunctioneren’, tot ‘een laag psychisch dan wel lichamelijk disfunctioneren’, wat zelfs vergelijkbaar is met het klachtenniveau van de gemiddelde Nederlander.
  • Ruim 90% van de mensen die het traject hebben gevolgd, waren na afloop volledig aan het werk.
  • Van de persoonlijke doelstellingen werd ruim 92% behaald.
  • Van de deelnemers aan dit onderzoek daalde het verzuimpercentage binnen de interventie met ruim 95%.
  • Dit resultaat was duurzaam: na een half jaar was 95% van de cliënten nog steeds volledig aan het werk.

 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.