De Gezonde Zaak

De Gezonde Zaak richt zich op mensen in beweging krijgen, letterlijk en figuurlijk. Met specialistische begeleiding helpen wij werknemers die regelmatig uitvallen omdat ze al langere tijd last hebben van futloosheid, stress en vermoeidheidsklachten. Wanneer werknemers toch langdurig verzuimen of arbeidsongeschikt dreigen te raken, dan bieden wij specialistische behandelprogramma’s. In onze specialistische behandelcentra leren wij werknemers die langdurig uitgevallen zijn om weer met plezier te functioneren in hun privéleven en werk.
Ons motto is: werken is gezond!


Curatief én preventief
De Gezonde Zaak biedt gezondheidsdiensten die zowel curatief als meer preventief van aard zijn.  Dit doen we met specialistische begeleiding en met specialistische behandelingen. Want door 25 jaar ervaring met mensen, weten we als geen ander hoe belangrijk voorkomen is.
In onze aanpak staat de mens centraal. De kern van onze aanpak is bewegen. De Gezonde Zaak beweegt mensen rondom gezond. We hebben aandacht voor de mens en coachen hem op alle vlakken van gezondheid. Met als doel een leven met meer energie.
 

Positieve richting
De Gezonde Zaak beweegt mensen van inactief naar actief (lichaam). Beweegt mensen van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam (hoofd). Beweegt mensen van afwezig naar inzetbaar (hart). En beweegt mensen van doelloos naar zinvol (ziel). De beweging kent altijd een positieve richting. De Gezonde Zaak is als het ware een persoonlijke coach die mensen beweegt naar een (werkzaam) leven vol energie.


Specialistische begeleiding
De Gezonde Zaak biedt met specialistische begeleiding mensen een duwtje in de goede richting om weer zelfstandig verder te kunnen. Net als een computer worden deze medewerkers ‘gereset’ om weer goed te kunnen functioneren, met als basis een gezonde leefstijl, met meer energie zodat ze lekker aan het werk kunnen blijven.


Specialistische behandelingen
Naast onze specialistische begeleiding bieden wij specialistische behandelingen. In onze behandeling kijken we voorbij klachten en oorzaken, maar kijken naar de gevolgen van de klachten op de gehele persoon. En we richten ons op werk, bewustwording en gezond gedrag. Door een intensief traject met een multidisciplinair team leren mensen in korte tijd anders om te gaan met hun klachten en deze beheersbaar te maken, zodat men weer regie ervaart over zijn eigen gezondheid, leven en geluk.  We hebben vier specialistische behandelcentra in Nederland. Hier helpen we mensen die op een of andere manier vastgelopen zijn weer te functioneren op hun werk en in hun leven.

 

 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.