Specialistische behandeling

Focus op snelle werkhervatting
U wilt graag dat uw zieke werknemer snel herstelt en weer met plezier aan het werk kan. Het behandeltraject dat De Gezonde Zaak biedt, heeft een andere insteek dan de reguliere revalidatie instellingen. Er wordt gezocht naar de factoren die de klacht(en) van uw werknemer in stand houden. Vervolgens leert uw werknemer anders omgaan met zijn klachten. Waarna hij weer kan doen wat hij graag doet, in werk en privé. Binnen 20 weken is uw werknemer weer aan het werk!

Snel weer aan het werk zijn, zien wij als een voorwaarde om het gewenste einddoel te bereiken. Hoe werkt dat? Uw werknemer wordt tijdens zijn activiteiten geconfronteerd met zijn klachten. Vervolgens leert hij vaardigheden om beter te functioneren. Het heet ‘action learning’ (leren in de praktijk) en is een bewezen middel om snel echte vooruitgang te boeken. 

Duurzaam resultaat
Met deze aanpak bereikt uw werknemer niet alleen het gewenste resultaat, het resultaat is ook duurzaam. Uw werknemer leert bij ons inzicht te krijgen in de achtergrond van zijn klachten. En vooral waarom deze maar niet verbeteren. Vervolgens leert uw werknemer door een gezonde denkwijze, leefwijze en manier van bewegen, met zijn klachten om te gaan.


Snel en efficiënt
De Gezonde Zaak biedt snel hulp. 48 uur na aanmelding van uw werknemer, is er contact met onze professionals. Het traject is gestart!

  1. Kennismakingsgesprek
  2. Een multidisciplinair diagnostisch onderzoek met uitgebreide rapportage
  3. Directe start van het programma
  4. Werkhervatting na 6 weken opgestart; maximaal haalbare werkhervatting binnen 5 maanden.
  5. Nazorgtraject van 6 maanden


 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.