Kwaliteit

De Gezonde Zaak is door een onafhankelijke auditor (KIWA) gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk ISO9001-HKZ, volgens het certificatieschema ‘Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg, 2009’.

Het keurmerk bevestigt daarmee dat er continu aandacht is voor het stelselmatig verbeteren van onze inhoudelijke en procedurele werkwijzen, waarbij het primaire proces rondom en de veiligheid van de cliënt centraal staat. Want dat is het grote verschil tussen het reguliere ISO9001-keurmerk en het HKZ-keurmerk.

HKZ stelt buiten een verbetercyclus op het niveau van de totale bedrijfsvoering, ook een continue verbetering binnen het primaire zorgproces van iedere cliënt centraal.

 

Privacy
De gegevens die wij vastleggen met betrekking tot onze clienten voldoen aan de voorschriften uit de ‘Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst’ (WGBO)  en de ‘Wet op de Bescherming Persoonsgegevens’ (WBP). We hebben deze opgenomen in een Privacyreglement.


Cliënttevredenheidmeting
Zo zullen wij je vragen naar jouw mening over het traject. Dit kan verlopen via een cliëntenpanel waarvoor we je zullen uitnodigen. Maar ook via een cliënttevredenheidmeting die wij jaarlijks uitvoeren, volgens een vastgesteld protocol, waarmee de onafhankelijkheid geborgd is.


Wat kan beter?
We nodigen je van harte uit om zaken die niet verlopen zoals die met je waren afgesproken of zoals je die anderszins verwacht had, bij ons te melden. We noemen dit een incidentmelding. Kijk eerst of je er met het behandelteam uit kunt komen, of met de hoofdbehandelaar van je traject.
Als je er niet uitkomt, of als je wilt dat wij nader onderzoek doen over hoe bepaalde zaken zijn verlopen, dan kun je ook een klacht indien.
Komen we er dan nog samen niet uit, dan kun je je wenden tot ‘de geschillencommissie’; dit is een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende commissie die bemiddelt bij geschillen in de zorg.
Hoe je een incident, klacht of geschil kunt melden, lees je in dit document.

 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.