Het programma

Gedrag duurzaam veranderen is vaak een lang proces De snelste en meest intensieve manier om gedrag te veranderen is al eeuwenlang bekend in het leger, in de kerk en bij studenten. Haal iemand een aantal dagen en nachten uit de vertrouwde omgeving, stop hem samen met een groep onbekende mensen en zorg voor een strak gepland programma waarin nieuw gedrag wordt getraind. Een soort bootcamp dus, ontgroening in het leger en bij studenten of een initiatie in de kerk. Gewoonteverandering is eenvoudiger als je je buiten de vaste routine bevindt.

7 dagen intensieve reset
Het reset programma van De Gezonde Zaak is een intensief 7-daags multidisciplinair groepsprogramma, gebaseerd op positieve gezondheid voor mensen met futloosheid of met lichtere stress of vermoeidheidsklachten (geen Chronisch Vermoeidheid Syndroom of SOLK). De hoofdbehandelaar is revalidatiearts Menno Pont.

Het programma wordt aangeboden in twee delen. Elk deel bevat een weekenddag. Het eerste deel bestaat uit 4 dagen en is inclusief drie overnachtingen; in het tweede deel blijf je twee keer overnachten.

Tijdens het programma zullen wij je een gezonde levensstijl aanleren, leer je wat gezond eten is, hoe je voldoende beweegt en hoe je komt tot genoeg slapen. Andere onderdelen van het programma zijn cognitieve gedragstherapie, gewoonteverandering, omgaan met stress en kookworkshops.

Na het programma
Na deze 7 intensieve dagen ga je verder volgens het MOVESMART concept dat persoonlijke feedback en advies op maat geeft op het gebied van gezond leven. Op deze manier wordt het nieuwe gedrag een automatisme en pas dan is er sprake van een duurzame nieuwe levensstijl.

Dit programma is voor mensen met lichtere klachten, die een duwtje in de goede richting nodig hebben, zodat ze daarna zelfstandig weer verder kunnen.

In onze programma’s kijken we voorbij klachten en oorzaken, maar kijken we naar de gevolgen van de klachten op een persoon. We richten ons daarbij op werk, bewustwording en gezond gedrag. Door een intensief traject met een multidisciplinair team leren mensen in korte tijd anders om te gaan met hun klachten en deze beheersbaar te maken, zodat je zelf weer de regie ervaart over jouw eigen gezondheid, leven en geluk. Het resultaat is een duurzame gedragsverandering, waardoor je weer kunt genieten, beter presteert of simpelweg weer deel kan nemen aan het dagelijkse leven.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit 8 tot maximaal 12 deelnemers en de locatie is het Gasthuis Pur Sang in Neder-Betuwe. Op verzoek van opdrachtgevers kan het programma ook elders worden gegeven, zelfs in het buitenland, maar het programma zal dan wel aaneengesloten zijn.

Inhoud van het programma
Op de eerste dag vinden metingen plaats van de volgende waarden: conditie, lenigheid, kracht, longfunctie, lichaamssamenstelling, bloeddruk/bloedwaardes, stress-test, slaapanalyse.
Tevens vindt een individueel gesprek met de psycholoog plaats.
Op basis hiervan worden de individuele doelstellingen uitwerkt en beschreven. Op de laatste dag is de eindmeting en de evaluatie aan de hand van de op de eerste dag geformuleerde doelstellingen.

 

 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.