Ervaringen van andere verwijzers

De bedrijfsarts is vaak de verwijzer wanneer medewerkers naar de gecombineerde interventie van De Gezonde Zaak worden verwezen. Wat de criteria zijn en hoe de samenwerking verloopt vertelt de heer Toussaint, bedrijfsarts bij MaetisArdyn, inzake zijn cliënt, Lily.
 

Instandhoudende factoren
…..   Het was voor mij al snel duidelijk dat het bij Lily niet alleen om haar fysieke klachten ging, maar dat haar beleving, interpretatie en gedachten belangrijke instandhoudende factoren waren van de klachten. Een combinatie van cognitieve therapie met een goed gedoseerde aanpak van de fysieke belastbaarheid leek mij voor haar de juiste aanpak. Dat is de reden waarom ik Lily heb verwezen naar De Gezonde Zaak. Ik heb al meerdere cliënten naar De Gezonde Zaak doorverwezen, en mijn ervaringen en samenwerking zijn heel goed.
 

"Gecombineerde aanpak leidt tot succesvolle resultaten"

 

Als bedrijfsarts draag ik alleen zorg voor het inhoudelijke deel. Als ik ervan overtuigd ben dat het inhoudelijke advies het juiste is, meld ik dit aan de werkgever van de cliënt. Hoe het verder geregeld wordt met betrekking tot de vergoeding, dat laat ik over aan de werkgever en De Gezonde Zaak.”
 

Heel succesvol
“Ik stuur een cliënt door om te laten toetsen of mijn eigen analyse juist is en met het verzoek om met een plan van aanpak komen. Dat is gebeurd. Ik had er alle vertrouwen in dat De Gezonde Zaak voor deze cliënt het juiste adres was, zodat ze op termijn haar eigen werk weer volledig zou kunnen hervatten. Ik geef altijd aan dat de insteek van de gecombineerde aanpak is dat de cliënt ondanks de klachten weer beter zal functioneren, zowel privé als op het werk. Het uitgangspunt is niet dat de cliënt klachtenvrij zal worden, maar dat de interpretatie anders zal worden, waardoor – samen met een adequate fysieke reconditionering – het activiteitenniveau kan toenemen. Als “bonus” zie je vaak het klachtniveau wat afnemen. Bij deze cliënt was de interventie heel succesvol. Ze was laaiend enthousiast en het resultaat was uitstekend: de cliënt staat anders in het leven en heeft geen fysieke klachten meer. Met name dit laatste gebeurt zelden en is eigenlijk in tegenspraak met wat ik hiervoor heb gezegd.”
 

Goede en plezierige samenwerking
“De samenwerking en terugkoppeling met de betrokken disciplines van De Gezonde Zaak gaan heel goed. Ik word goed op de hoogte gehouden middels de standaardterugkoppelingen van de intake, tussentijds en de eindevaluatie. Maar ook buiten deze standaardmomenten om word ik goed op de hoogte gehouden wanneer dit nodig is. De lijnen tussen de psycholoog van De Gezonde Zaak en mij zijn heel kort. Ze zijn altijd goed en snel bereikbaar. De samenwerking verloopt uitermate plezierig. De meeste contacten onderhoud ik met de psycholoog, omdat de mentale/cognitieve component vaak de entree is voor de gecombineerde aanpak.”

 

 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.