Accreditatie

De Gezonde Zaak organiseert geregeld geaccrediteerde SOLK workshops voor verwijzers.
(accreditatie is verstrekt voor zowel huisartsen als bedrijfsartsen).

 

Op dit moment zijn nog geen concrete data bekend. Wel zijn de voorbereidingen voor workshops getroffen.

Wij bieden geregeld workshops aan in Regio Arnhem-Nijmegen-Tiel, Rotterdam, Groningen en Zoetermeer. De workshops zijn voor huisartsen en bedrijfsartsen. U kunt zich hieronder aanmelden of nu alvast als geïnteresseerde opgeven voor een workshop bij u in de buurt, wij zullen u dan benaderen zodra deze gepland staat.

Accreditatie

 
Inhoud SOLK workshop (4 punten geaccrediteerd)
We komen ze allemaal wel eens tegen: patiënten met lichamelijke klachten die langer dan enkele weken bestaan en waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. In veel gevallen hebben we hier te maken met SOLK. SOLK is de afkorting voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Patiënten met SOLK hebben vaak niet één klacht, maar meerdere samenhangende symptomen. Deze klachtenpatronen worden vaak benoemd als (functionele) syndromen, zoals chronisch vermoeidheidsyndroom, fibromyalgie, chronisch pijnsyndroom en RSI.
 
Binnen de DSM-IV vallen dergelijke klachten onder de somatoforme stoornissen. Hiertoe behoren pijnstoornissen, ongedifferentieerde somatoforme stoornissen, hypochondrie en somatisatiestoornissen.
 
Zij vormen rond de 40 % van de gepresenteerde klachten zowel in de eerstelijn als bij specialisten. Naar schatting 20-30% van de patiënten met SOLK houdt langdurig last van deze klachten. De kans op medicaliserend (en psychologiserend) gedrag door onzekerheden en machteloosheid bij zorgverleners of claimend gedrag van de patiënt is aanwezig.
 
De recent opgestelde multidisciplinaire richtlijn gaat nader in op de eerste contacten met de cliënt,  en een stepped care aanpak die gericht is om het medicaliserende en shoppende gedrag vroegtijdig een halt toe te roepen. De basis vormt het bio-psycho-sociaal model en het gevolgmodel.
 
Wilt u kennis maken met de multidisciplinaire richtlijn, de NHG-standaard en op de hoogte worden gebracht van effectieve behandelmethoden op het gebied van Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten? Schrijf u dan nu in voor deze gratis geaccrediteerde workshop.
Deze workshop levert u inzicht in deze specifieke patiënten populatie, helpt kennis te nemen van deze nieuwe richtlijn en biedt u kennis op het gebied van de diagnostiek en aanpak in de 1e en 2e lijn.
 
De workshop is bedoeld voor huisartsen en bedrijfsartsen, neemt één dagdeel in beslag en is geaccrediteerd met 4 punten.

 

Voor de cliënt

Voor de cliënt

Contact met
De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de werkgever

Voor de werkgever

Specialistische begeleiding

Specialistische behandeling

 

Aanmelden van
werknemers

 

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.

Voor de verwijzer

Voor de verwijzer

Specialistische behandeling

Specialistische begeleiding

 

 

Verwijzen van werknemer
naar De Gezonde Zaak

Met een verwijzing via deze knop komen uw vertrouwelijke gegevens veilig, via een geheel versleuteld kanaal, bij onze medewerkers terecht.